پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فارسی اکبری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فارسی اکبری 764483 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فارسی اکبری باید ابتدا 0764483 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فارسی اکبری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764483123456 را وارد نمایید. شهرستان فارسی اکبری از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده