پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عمانی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عمانی 764471 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عمانی باید ابتدا 0764471 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عمانی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764471123456 را وارد نمایید. شهرستان عمانی از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده