پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان طاشکویه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان طاشکویه 763429 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طاشکویه باید ابتدا 0763429 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در طاشکویه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0763429123456 را وارد نمایید. شهرستان طاشکویه از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(طاشکویه) ()