پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/مروارید چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/مروارید 761248 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/مروارید باید ابتدا 0761248 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/مروارید زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0761248123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/مروارید از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()