پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/بندرعباس چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/بندرعباس 761236 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرصنعتی/بندرعباس باید ابتدا 0761236 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرصنعتی/بندرعباس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0761236123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرصنعتی/بندرعباس از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره بندرعباس)