پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره اتیوپی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور اتیوپی 351 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور اتیوپی باید ابتدا 00351 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اتیوپی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00351123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00351912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده