پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شمیل بندر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شمیل بندر 763253 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شمیل بندر باید ابتدا 0763253 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شمیل بندر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0763253123456 را وارد نمایید. شهرستان شمیل بندر از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()