پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان راونگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان راونگ 766238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان راونگ باید ابتدا 0766238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در راونگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0766238123456 را وارد نمایید. شهرستان راونگ از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده