پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دشت آشکارا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دشت آشکارا 763434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دشت آشکارا باید ابتدا 0763434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دشت آشکارا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0763434123456 را وارد نمایید. شهرستان دشت آشکارا از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده