پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حمیران گاوبندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حمیران گاوبندی 764478 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حمیران گاوبندی باید ابتدا 0764478 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حمیران گاوبندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764478123456 را وارد نمایید. شهرستان حمیران گاوبندی از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده