پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاه مسلم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاه مسلم 762245 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاه مسلم باید ابتدا 0762245 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاه مسلم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0762245123456 را وارد نمایید. شهرستان چاه مسلم از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده