پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان توکهور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان توکهور 766242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان توکهور باید ابتدا 0766242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در توکهور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0766242123456 را وارد نمایید. شهرستان توکهور از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده