پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تازیان پائین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تازیان پائین 761276 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تازیان پائین باید ابتدا 0761276 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تازیان پائین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0761276123456 را وارد نمایید. شهرستان تازیان پائین از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده