پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تازیان بالا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تازیان بالا 761274 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تازیان بالا باید ابتدا 0761274 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تازیان بالا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0761274123456 را وارد نمایید. شهرستان تازیان بالا از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تازیان بالا) ()