پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پی پشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پی پشت 763545 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پی پشت باید ابتدا 0763545 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پی پشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0763545123456 را وارد نمایید. شهرستان پی پشت از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده