پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پشته ایسین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پشته ایسین 761254 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پشته ایسین باید ابتدا 0761254 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پشته ایسین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0761254123456 را وارد نمایید. شهرستان پشته ایسین از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده