پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پدل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پدل 764233 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پدل باید ابتدا 0764233 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پدل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764233123456 را وارد نمایید. شهرستان پدل از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده