پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پایانه کامیونداران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پایانه کامیونداران 763252 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پایانه کامیونداران باید ابتدا 0763252 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پایانه کامیونداران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0763252123456 را وارد نمایید. شهرستان پایانه کامیونداران از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده