پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندرعباس چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندرعباس 761 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندرعباس باید ابتدا 0761 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندرعباس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0761123456 را وارد نمایید. شهرستان بندرعباس از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره بندرعباس) (پیش شماره بندر عباس) () (پیش شماره 761) (شماره جند در بندر ) (پیش شماره 0761) (کد بندر عباس) (پيش شماره بندر عباس) (کد شهر بندرعباس) (بندرعباس) (کد بندرعباس) (پيش شماره بندرعباس) (761 کد کدام شهر است) (جستجوي پيش شماره بندرعباس) (���������� ���� ��ѐ�� ��������ʿ) (فاصله یزد تا بندرعباس)