پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/معلم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/معلم 762235 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/معلم باید ابتدا 0762235 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/معلم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0762235123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/معلم از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()