پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/کنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/کنگ 762333 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/کنگ باید ابتدا 0762333 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/کنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0762333123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/کنگ از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده