پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/شناس چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/شناس 762247 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/شناس باید ابتدا 0762247 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/شناس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0762247123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/شناس از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده