پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/حمیران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/حمیران 762234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/حمیران باید ابتدا 0762234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/حمیران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0762234123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/حمیران از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده