پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/تیاب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/تیاب 766226 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/تیاب باید ابتدا 0766226 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/تیاب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0766226123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/تیاب از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده