پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بندر/پل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بندر/پل 763325 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/پل باید ابتدا 0763325 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/پل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0763325123456 را وارد نمایید. شهرستان بندر/پل از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تلفن بندر پل) (پل-چند-است؟.aspx) (بندر پل) (بندر پل 763325) (شماره تلفن بندر پل) ()