پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بستانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بستانه 762246 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بستانه باید ابتدا 0762246 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بستانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0762246123456 را وارد نمایید. شهرستان بستانه از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بستانه)