پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جدیدترین عضو سازمان ملل متحد (UN) کدام کشور است؟

1 پاسخ 1

جدیدترین عضو سازمان ملل متحد (UN) کشور مونتنگرو می باشد که در سال 2006 به عضویت این سازمان درآمده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

("UN کشور") (جدیدترین مبلمان راحتی و تاشو ونیم کلاسیک استقبال ترکیه) ()