پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایسین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایسین 761275 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایسین باید ابتدا 0761275 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایسین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0761275123456 را وارد نمایید. شهرستان ایسین از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده