پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ینقاق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ینقاق 174584 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ینقاق باید ابتدا 0174584 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ینقاق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174584123456 را وارد نمایید. شهرستان ینقاق از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ینقاق)