پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان یلمه سالیان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان یلمه سالیان 173548 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان یلمه سالیان باید ابتدا 0173548 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در یلمه سالیان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173548123456 را وارد نمایید. شهرستان یلمه سالیان از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یلمه سالیان)