پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان یاسی تپه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان یاسی تپه 172248 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان یاسی تپه باید ابتدا 0172248 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در یاسی تپه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0172248123456 را وارد نمایید. شهرستان یاسی تپه از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده