پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هوتن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هوتن 174342 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هوتن باید ابتدا 0174342 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هوتن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174342123456 را وارد نمایید. شهرستان هوتن از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده