پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نومل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نومل 171244 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نومل باید ابتدا 0171244 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نومل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0171244123456 را وارد نمایید. شهرستان نومل از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()