پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت یمن چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور یمن (Yemen) طبق آمار 22389000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت یمن) (جمعيت يمن) (جمعیت کشور یمن) (تعداد جمعیت یمن) (جمعىت ىمن) (جمعیت یمن چند نفر است) (جمعیت یمن ) (مساحت یمن) () (یمن جمعیت) (جمعیت کشوریمن) (جمعیت کشور یمن چند نفر است) (جمعيت يمن ) (مساحت وجمعیت یمن) (تعدادجمعیت یمن) (جمعيت كشور يمن) (جمعیت یمن چندنفر) (آمار جمعیتی کشور یمن) (تعداد جعميت يمن)