پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نوچمن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نوچمن 171253 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نوچمن باید ابتدا 0171253 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نوچمن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0171253123456 را وارد نمایید. شهرستان نوچمن از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوچمن)