پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میرمحله/شمس آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میرمحله/شمس آباد 173262 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میرمحله/شمس آباد باید ابتدا 0173262 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میرمحله/شمس آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173262123456 را وارد نمایید. شهرستان میرمحله/شمس آباد از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده