پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گنبدکاووس چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گنبدکاووس 172 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گنبدکاووس باید ابتدا 0172 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گنبدکاووس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0172123456 را وارد نمایید. شهرستان گنبدکاووس از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره گنبد کاووس) (پیش شماره 172) () (کد گنبد کاووس) (اطلاهات تلفن گنبدکاووس) (کد شهرستان گنبد کاووس) (پیش شماره شهر گنبد کاووس) (کد شهر گنبد کاووس) (پیش شماره گنبد) (کد گنبد) (از توابع گنبد کاووس) (فهرست توابع گنبد کاووس) (توابع گنبد کاووس)