پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گمرک پل/تنگلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گمرک پل/تنگلی 174327 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گمرک پل/تنگلی باید ابتدا 0174327 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گمرک پل/تنگلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174327123456 را وارد نمایید. شهرستان گمرک پل/تنگلی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گمرک پل)