پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلیداغ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلیداغ 174476 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلیداغ باید ابتدا 0174476 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلیداغ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174476123456 را وارد نمایید. شهرستان گلیداغ از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گلیداغ)