پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلها/حاجی نبی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلها/حاجی نبی 174698 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلها/حاجی نبی باید ابتدا 0174698 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلها/حاجی نبی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174698123456 را وارد نمایید. شهرستان گلها/حاجی نبی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده