پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرگان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرگان 171 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرگان باید ابتدا 0171 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرگان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0171123456 را وارد نمایید. شهرستان گرگان از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره گرگان) (کد گرگان) (کدگرگان) (پیش شماره 0171) (کد شهر گرگان) () (کد تلفن گرگان) (کد گرگان چند است) (كد گرگان) (پیش شماره171) (پیش کد گرگان) (پیش شماره شهر گرگان) (پيش شماره گرگان) (کد شهرستان گرگان) (پیش شماره موبایل گرگان) (پیش+شماره+گرگان) (کد پیش شماره گرگان) (پیش شماره 171) (پیش شماره شهرستان گرگان) (����ی� ��� ����)