پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت واتیکان چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور واتیکان (Vatican City) طبق آمار 557 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت واتیکان) (جمعیت کشور واتیکان) (جمعيت واتيكان) () (جمعیت کشورواتیکان)