پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کوچک نظرخانی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کوچک نظرخانی 173644 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کوچک نظرخانی باید ابتدا 0173644 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کوچک نظرخانی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173644123456 را وارد نمایید. شهرستان کوچک نظرخانی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()