پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنای فعالیت دامنه دار 4 حرف

1 پاسخ 1

تحرک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فعالیت دامنه دار) (معادل فارسی کلمه اسپری)