پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کلاسره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کلاسره 174554 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کلاسره باید ابتدا 0174554 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کلاسره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174554123456 را وارد نمایید. شهرستان کلاسره از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کلاسره)