پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگه کسی 15 سال حق بیمه تامین اجتماعی بریزه و 60 سال بشه چه قدر حقوق بازنشستگی میگیره؟ چه طور  حساب میشه؟

1 پاسخ 1

برای احراز شرایط دریافت مستمری دو شرط باید همزمان اتفاق بیفتد. یکی سن و دیگری سابقهٔ پرداخت حق بیمه. در صندوق تأمین اجتماعی این دو شرط از این قرار است که برای مردان ۳۰ سال سابقه و ۵۰ سال سن باید همزمان اتفاق بیفتد. مطابق قانونی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، افراد با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. اما پرداخت به این افراد برابر با یک سوم حقوق خواهد بود. بنابراین شما می‌توانید با ۱۵ سال و ۶۰ سال با دریافت ۵۰درصد مستمری بازنشسته شوید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده