پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کسکن قوجق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کسکن قوجق 172284 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کسکن قوجق باید ابتدا 0172284 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کسکن قوجق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0172284123456 را وارد نمایید. شهرستان کسکن قوجق از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کسکن) ()