پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به قدم زدن در بین گلها وگیاهان در باغ چه میگویند؟

1 پاسخ 1

گلگشت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده