پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدوم حیوونه که هیچ وقت نمیتونه آسمون رو ببینه؟

2 پاسخ 2

خوک
یکیش خوکه چون گردن نداره.
موش کورم که آسمونو میبینه ولی کلا کوره دیگه =)))


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()