پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به معبد مشرکان و کافرها چی میگن؟

1 پاسخ 1

بتکده


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معبد مشرکان) () (نام معبد مشرکان) (معبدمشرکان) (معبد مشرکان ) (���� �ј�)